Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/ninja-forms/includes/widget.php on line 118

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_horizontal_share_widget.php on line 92

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_vertical_share_widget.php on line 70

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Suomi tarvitsee ammatillisia tohtoreita - Tapio Huttula

Suomi tarvitsee ammatillisia tohtoreita

Vuonna 2014 valmistui ennätysmäärä tohtoreita, yhteensä 1860. Viime joulukuussa työttömiä tohtoreita oli 886. Tieteentekijöiden liiton mielestä tohtorituotannon vähentämistä pitäisi pohtia. Liitto on myös huolissaan siitä, että tohtoreiden osaamista ei osata hyödyntää työelämässä. Ehkä näinkin on. Voisiko ongelma kuitenkin olla myös siinä, ettei työelämä pysty hyödyntämään kaikkien tohtoreiden osaamista? Ammatillinen tohtoritutkinto voisi olla vastaus ongelmaan.

Ajatus ei ole uusi. Ammatillinen tohtoritutkinto on jo käytössä muun muassa Irlannissa.

OECD:n tutkijat nostivat Suomea koskeneessa raportissaan jo vuonna 2009 harkittavaksi ammatillisen tohtoritutkinnon (professional doctorate) luomisen vaihtoehdoksi nykyisille tieteellisille tohtoritutkinnoille. Uudenlaisella tohtoritutkinnolla ei olisi tarkoituksenmukaista kasvattaa nykyistä tohtorituotantoa vaan sisällyttää ne nykyisen tohtorituotannon raamiin.

Ammatillisten tohtoritutkintojen avulla voitaisiin lisätä osaamistasoa niillä ammatillisesti painottuneilla toimialoilla, joille tieteellisesti painottunut tohtoritutkinto ei näytä soveltuvan. Uuden tutkinnon avulla voitaisiin osaltaan ratkaista monitieteellisen ja ongelmalähtöisen tiedon tuottamiseen liittyviä haasteita. Tutkinnon kehittäminen voisi olla myös sopiva kohde yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyölle.

Ammatillinen tohtoritutkinto tulisi rakentaa, ylemmän amk-tutkinnon tapaan, vastaamaan suoremmin työelämän tarpeita ja yhdessä sen kanssa. Uudenlaisen tutkimuspainotuksen avulla korkeakoulut voisivat avautua syvällisemmin yhteiskuntaan. Näin korkeakouluilla olisi mahdollisuus saada yritykset ja erilaiset julkiset organisaatiot mukaan tiedon tuotantoon.

Uusi tieto syntyy yhä useammin verkostoissa ja erilaisilla rajapinnoilla. Työelämän toimijoilla on suuri tarve olla rakentamassa uutta ymmärrystä tiedosta ja sen hyödyntämisestä. Tätä kautta syntyneellä tutkimustiedolla olisi vahva yhteiskunnallinen relevanssi ja vaikuttavuus.

Uusi tutkinto tarjoaisi myös ylemmän amk-tutkinnon suorittaneille heiltä tätä nykyä puuttuvan luontevan jatko-opintopolun. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneita on jo lähes 11.000.

Kansainvälisen arviointiryhmän seitsemän vuoden takainen ajatus olisi ensi vaiheessa toteutettavissa esimerkiksi siten, että yliopistot normaalin haku- ja arviointimenettelyn kautta hyväksyisivät ylemmän amk-tutkinnon suorittaneita nykyistä sisäänottoa lisäämättä tohtoriopiskelijoiksi. Tämä voisi parantaa heikentynyttä tohtoreiden työllisyyttä laajentamalla ja parantamalla valmistuneiden tohtoreiden työmarkkinakelpoisuutta.

Pitemmällä tähtäyksellä jotkin ammattikorkeakoulut voisivat Irlannin tapaan saada oikeuden joidenkin tohtoritutkintojen toteuttamiseen sillä ehdolla, että niiden osaaminen ja voimavarat arvioidaan riittäviksi. Samalla tavoinhan, vähitellen, taiteen tohtoritutkinnot ovat kehittyneet.

Kirjoitus on julkaistu 19.2.2015 Helsingin sanomien Mielipide –osastolla.