Julkaisutoiminta

Mistä on kysymys?: Uusin työelämä haastaa lainsäädännön.Yksin sovittu. Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka. Toim. Anu Suoranta ja Anu-Hanna Anttila. Helsinki 2009.

Huttula, Tapio: Nauloilla laadittu laki.
Työväentalojen sulkemiset 1929-1932. SKS, Bibliotheca Historica, 55. Helsinki 2000.

Huttula, Tapio:Miten laittomasta tuli kielletty?
Lainsäädäntö, EK ja työväentalojen sulkemisliike kommunistisen yhdistystoiminnan tukahduttajina. Siperiasta siirtoväkeen. Murroskohtia ja käännekohtia Suomen historiassa. Toim. Heikki Roiko-Jokela. Jyväskylä 1996.

Lukuisa joukko artikkeleita ja lehtikirjoituksia historiasta, koulutuksen ja korkeakoulujen arvioinnista, korkeakoulutuksesta, korkeakoulupolitiikasta, työelämän ja järjestöjen kehittämisestä, sekä työmarkkinoiden toiminnasta eri julkaisuissa ja julkaisusarjoissa.

Toimittanut lukuisia koulutusoppaita Opetushallituksen julkaisusarjassa ja arviointiraportteja Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisusarjassa.