Koulutus

2000
Filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto
Pääaine: Suomen historia

1997
Filosofian lisensiaatti, Jyväskylän yliopisto
Pääaine: Suomen historia
Sivuaine: Sosiologia

1994
Filosofian kandidaatti Suomen historiassa, Jyväskylän yliopisto
Pääaine: Suomen historia
Sivuaineet: Yleinen historia, Valtio-oppi, Yhteiskuntapolitiikka

1982
Ylioppilastutkinto, Alajärven lukio