Tärkeimmät sivutoimet

Seuraavassa keskeiset sivutoimeni, jotka ovat liittyneet eri tavoin ammattikorkeakoulujen ja niiden yhteistyö kehittämiseen.

2012-2013
Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen kehittämisen selvitysmies

2009-2010
Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteistyön selvitysmies

2007 -2008
Jyväskylän, Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhteistyökonsortion strategiatyön ulkopuolinen asiantuntija