Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/ninja-forms/includes/widget.php on line 118

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_horizontal_share_widget.php on line 92

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_vertical_share_widget.php on line 70

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Ihmisarvo - Tapio Huttula

Ihmisarvo

Onko vähemmistöjen oikeuksissa parannettavaa?

On. Yhteiskunnallinen tasa-arvo ja jokaisen mahdollisuudet toteuttaa itseään sellaisena kuin on, ei vielä toteudu. Vammaisten ja vajaakuntoisten kouluttautuminen ja osallistuminen työelämään on edelleen vaikeaa. Monien vammaisten tai erityisryhmien palvelut eivät toimi tai niitä ei ole riittävästi. Saamelaisten ja romanien asema ei ole vieläkään kunnossa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteuttamisessa on edelleen puutteita. Erilaisuus on yhteiskunnallinen rikkaus. Ihmisarvoinen elämä on turvattava kaikille.

Ratkaisuksi ehdotan:

 • ILO:n alkuperäiskansoja koskeva sopimus on ratifioitava
 • vammaispalvelujen saatavuus ja taso on turvattava
 • viittomakielilaki on vahvistettava ja kuurojen tulkkauspalvelut turvattava
 • tasa-arvoinen avioliittolaki on toteutettava
 • hlbti-ihmisiin kohdistuvaan syrjintään työelämässä on puututtava
 • vajaakuntoisten (osatyökykyisten) työllistymismahdollisuuksia on parannettava
 • translaki on uudistettava ja turvattava intersukupuolisten lasten oikeudet
 • ruotsinkielen asema ja Suomen kaksikielisyys on turvattava
 • pakolaiskiintiötä on nostettava
 • järjestöjen mahdollisuudet tuottaa erityispalveluja jäsenilleen täytyy turvata

Uskon sanontaan, jonka mukaan yhteiskunnan sivistystason näkee siitä, miten se kohtelee vähemmistöjään.

Onko sosiaaliturvamme kunnossa?

Ei ole. Sosiaaliturvaamme on paikkailtu ja leikkailtu monia vuosia. Tämän johdosta järjestelmästä on tullut liian monimutkainen ja kankea. Yksilö hukkuu helposti järjestelmään, kun hän ei ymmärrä miten se toimii. Turvaverkkoon on myös syntynyt reikiä ja erilaisia loukkoja. Tarvitaan sosiaaliturvan yksinkertaistaminen. Jos turvaverkosto on niin monimutkainen, että yksilö ei uskalla tehdä mitään elintasonsa korjaamiseksi jokin on pielessä. Tällä hetkellä sosiaaliturva kannustaa ihmistä lähinnä pysymään siinä statuksessa, jossa etuus juoksee. Taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös kohtuuhintainen asuminen.

Ratkaisuksi ehdotan:

 • tukijärjestelmän kannustinloukut on purettava
 • järjestelmästä on tehtävä yksinkertaisempi ja selkeämpi
 • täytyy mahdollistaa työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen
 • on kokeiltava miten perustulomalli toimii
 • työttömyysturvan käyttö yrittämiseen on mahdollistettava
 • omaishoidon tukea on korotettava
 • opintotuen on mahdollistettava täysipäiväinen opiskelu
 • yksinelävien asemaa on parannettava
 • vanhusten toimeentulosta, tuesta ja asumisesta on huolehdittava

 

 

Perustana ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus

Jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo ja oikeudenmukainen sekä tasavertainen kohtelu ovat hyvän yhteiskunnan perusta. Näiden arvojen tukeminen on minulle tärkeää. Olen työurani aikana ollut kehittämässä opiskelijoiden, palkansaajien, työttömien, maahanmuuttajien ja monien erityisryhmien turvaa ja oikeudenmukaista kohtelua. Siksi oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä.

Tasa-arvoista kohtelua kaikille

Haluan rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmisen ikä, sukupuoli, uskonto, kieli, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, vamma tai mikään muukaan tekijä aiheuttaisi yksilön epäoikeudenmukaisen kohtelun. Voimme olla ylpeitä siitä, miten olemme ratkaisseet Ahvenanmaan tai ruotsinkielisen kielivähemmistömme aseman. Saamelaisten ja romanien asemassa on jo paljon korjattavaa, samoin eri vammaisvähemmistöjen tilanteessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät myöskään ole vielä kunnossa. Olennaista on, että yhteiskunta mahdollistaa kaikille jäsenilleen hyvän elämän ja itsensä kehittämisen puitteet.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on rakennettu täystyöllisyyden ideaalin varaan. Sitä ei ole mitoitettu massatyöttömyyden tilanteeseen. Siksi hyvinvointipalvelumme ovat tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa.

Tulevalla vaalikaudella perusturva ja sen toteutus on mietittävä uudelleen. Tämä on tehtävä yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen kanssa. Perustulomalli voi olla yksi keino yksinkertaistaa turvaverkkoa ja lisätä sen kannustavuutta. Siksi sitä kannattaa kokeilla.

Toimiva hallinto ja demokratia ovat paras tapa turvata oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Jatkossa on kehitettävä kunnallista lähidemokratiaa. On myös vakavasti pohdittava valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon tehtävien yhdistämistä. Mikäli esimerkiksi kaavoitus, liikenne- ja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia tehtäviä annetaan ylikunnallisille toimijoille, on päätöksenteko niissä oltava suorilla vaaleilla valituilla päättäjillä.