Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 634

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/ninja-forms/includes/widget.php on line 118

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; LoginRadius_Horizontal_Share_Widget has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_horizontal_share_widget.php on line 9

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_horizontal_share_widget.php on line 92

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; LoginRadius_Vertical_Share_Widget has a deprecated constructor in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_vertical_share_widget.php on line 9

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-content/plugins/simplified-social-share/lr-social-sharing/includes/widgets/loginradius_vertical_share_widget.php on line 70

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/fs3/54/tapiohut/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Yhteistyön ylistys! - Tapio Huttula

Yhteistyön ylistys!

Konsensus on näiden vaalien alla kuopattu monien puheissa rakenteita jäykistävänä ja todellisia uudistuksia hidastavana jäänteenä. Tämä kirjoitus on yhteistyön ylistys. Älä siis lue eteenpäin, jos uskot, että viisaus asuu yhdessä päässä tai yhdessä puolueessa.

Suomalainen yhteiskuntamalli on yhteistyöllä rakennettu. Se on saanut rakenteensa ennen kaikkea maltillisen työväestön ja maltillisen tasavaltalaisen keskustan yhteistyön tuloksena. Tulokset puhuvat puolestaan. Kattava sosiaaliturva ja toimiva koululaitos muodostavat hyvinvointiyhteiskunnan perustan. On haettu mallia, jossa jokainen on voinut kokea itsensä hyväksytyksi ja osalliseksi ja jossa kaikkien hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan.

Koulutusjärjestelmä ja sen tueksi luotu opintotuki mahdollistava mahdollistavat jokaiselle kansalaiselle taustasta riippumatta mahdollisuuden kouluttautua ja toteuttaa itseään. Koulutus on mahdollistanut sosiaalisen nousun ja vahvistanut yhteiskunnallista koheesiota. Tällä hetkellä toimintaympäristön monet muutokset uhkaavat tätä eheyttä. Se on vaarallista. Meidän ei pidä sallia tuloerojen repeämistä, koulujen eriytymistä, nuorten syrjäytymistä jne.

Aluksi tarina toimivasta työyhteisöstä

Olen kovasti vaikuttunut tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan työyhteisöjä koskevasta pohdinnasta, jossa hän mallintaa erilaisia yhteisöjä. Samoja teemoja on pohtinut myös esimerkiksi J.T. Bergqvistin luodessaan systeemiäly –käsitettä.

Tutkijoiden ajattelun voi laajentaa koko yhteiskunnan tasolle. Olennaista on sen pohtiminen miten tietoa ja osaamista jaetaan ja hyödynnetään ja ennen kaikkea jalostetaan yhdessä kokonaisuuden hyväksi (kts. kuvio 1).

Taistelevat ruhtinaskunnat on tilanne, jossa työyhteisössä on klikkejä, jotka tiedon ja osaamisen jakamista yritetään tietoisesti estää. Ajatuksena on, että jos meidän porukka tietää jotakin mitä muut eivät tai jos sillä on jotakin erityisosaamista, se menestyy yhteisön sisällä paremmin suhteessa muihin. Tämä on tietysti työyhteisön kannalta kestämätön tilanne.

Toimistohotelli kuvaa tilannetta, jossa jokainen työntekijä sinänsä hoitaa varsin hyvin tehtävänsä, mutta kommunikaatio ja tiedonvaihto muiden kanssa on vähäistä. Tieto ja osaaminen eivät liiku. On kuin yksittäinen työntekijä olisi vuokrannut toimistohotellista työhuoneen, jossa käy suorittamassa tehtävänsä. Lisäarvo yhteisölle jää pieneksi.

Mestari ja kisällit tilanteessa joku, yleensä yksikön tai yhteisön johtaja, pyrkii luomaan systemaattisesti keskustelua ja tiedonvaihtoa. Syntyy keskustelevia ketjuja, mutta ne ovat yleensä yksisuuntaisia tai riippuvaisia mestarista. Ketjut eivät välttämättä keskustele keskenään.

Tavoiteltava tilanne on ns. supertuottavuus, jossa kaikki yhteisön toimijat ovat verkostoituneet keskenään, tieto ja osaaminen liikkuu vapaasti eri toimijoiden välillä ja niitä jalostetaan tehokkaasti. Itse ajattelen, että supertuottavuuden verkosto ei rajoitu työyhteisön sisälle, vaan siihen kuuluvat yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Näin useamman organisaation prosessit ja verkostot toimivat yhdessä ja tuottavat hyötyä niille kaikille.

Supertuottavuus, vaikka onkin ehkä huono käsite, on mahdollisuus tuottaa sellaista kilpailukykyä ja etua, jota Suomi ja jokainen suomalainen työyhteisö (yritys, julkinen organisaatio, järjestö jne.) tarvitsee selviytyäkseen kansainvälisessä kilpailussa ja resurssien niukkuudessa.

Tämä ajatus on minun työelämä uudistamista koskevan pohdintani ydin. Supertuottavuuteen kuuluu siis taloudellinen, teknologinen ja strateginen tehokkuus sekä inhimillisen potentiaalin nykyistä parempi hyödyntäminen. Inhimillinen potentiaali on organisaatioiden käytössä puolestaan vain tapauksissa, jossa ihmiset voivat hyvin. Supertuottavuudessa on kyse myös siitä, missä uusi tieto syntyy. Nykyisin se syntyy entistä enemmän organisaatioiden ulkopuolella erilaisissa verkostoissa ja vuorovaikutuksessa.

Tästä teemasta tarkemmin myöhemmin.

Politiikan vertaisriippuvuus ja yhdessä onnistuminen

Suomalainen politiikka on kriisissä. Jokainen voi miettiä, missä tilanteessa hallitus nyt on. Onko supertuottavuus –ajattelu sitten sovellettavissa poliittiseen prosessiin. Mielestäni on. Suomalaisen yhteiskunnan selviämisen kannalta se on välttämätöntä.

Eduskunnassa nähdyn hurlumhei –esityksen taustalla näkyy selkeästi yksi asia, jonka moni kommentaattori ja poliitikkokin on jo myöntänyt. Hallituspuolueilta puuttuu yhteinen tilannekuva ja ideologinen liima. Sanoisin, että ydin on luottamuksen rapautuminen.

Pitkälle menevä supertuottavuus edellyttää luottamusta. Se hallitukselta on nyt loppunut.

Yhteistyöstä ja kumppanuudesta puhutaan helposti varsin löysästi. Kaikkihan sitä kannattavat, ainakin juhlapuheissa. Suomen nykytilanteessa, jossa haetaan tietä ja keinoja uudistua, on äärimmäisen tärkeä hakea ja luoda sitä luottamusta, jolle merkittävä – suuria rakenteita ja toimintakulttuureja muuttamaan pyrkivä – strateginen kumppanuus voi syntyä.

Itse näen niin, että strateginen kumppanuus, tässä tapauksessa hallitusyhteistyö, voi rakentua ja tarvittava lisäarvo syntyä vain sitä kautta, että kumppanin kanssa voidaan jakaa oman toiminnan kannalta keskeistä ydinosaamistaan, ns. liikesalaisuuksiaan. Pinnallisemman yhteistyön avulla voidaan toki saavuttaa esimerkiksi resurssien säästöjä tukipalveluiden tasolla. Kyse ei silloin kuitenkaan ole vielä strategisesta kumppanuudesta.

Yritykset voivat hakea strategisia kumppanuuksia, kun ne näkevät siinä oman hyödyn. Samoin esimerkiksi korkeakoulut ja monet muut julkiset organisaatiot. Itse katson, että oppilaitosten – kaikilla tasoilla – on tehtävä yhä parempaa yhteistyötä uudistaakseen Suomen osaamis- ja innovaatiopohjan, työllisyyden ja yhteiskunnallisen elinvoimamme.

Voiko supertuottavuus sitten toimia politiikassa? Voitte sanoa naiviksi, mutta uskon että voi ja väitän, että siihen pitää tähdätä. Vain siten voidaan tehdä hallittu muutos, joka tukee työllisyyttä ja yhteiskuntamme elinvoimaisuutta ja uudistumiskykyä ja samalla ottaa huomioon kansalaisten inhimillisen hyvinvoinnin ja turvan tarpeet muutoksessa.

Keskustan pitää minun mielestäni pohtia tulevaa mahdollista hallitusvastuuta tästä näkökulmasta. Kenen kanssa Keskustalla on mahdollisuus rakentaa strateginen kumppanuus, joka pystyy uudistamaan Suomen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti? Olennaista on pohtia, kenen kanssa voidaan rakentaa yhdessä jaettu tulevaisuudenkuva ja tahtotila sen saavuttamiseksi. Tämä mielestäni on tärkein kysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa.